Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) partneris ir Starptautiskā Dieva Draudze (SDD), kuras centrs atrodas Klīvlandē, Tenesijas pavalstī ASV. Tā ir otra lielākā vasarsvētku draudžu apvienība pasaulē ar vairāk nekā 7 miljoniem locekļu 180 valstīs un teritorijās.

 

Dieva Draudzes sākums meklējams 19. gadsimta nogalē, kad mācītājs Ričards Špērlings kopā ar dēlu un vēl astoņiem domubiedriem 1886.gada 19.augustā nodibināja Kristīgo Savienību. Tās mērķis bija veicināt kristiešu dziļāku nodošanos Dievam, evaņģelizāciju un cita veida kalpošanu. Par jaunās draudzes vienīgo ticības mērauklu tika pasludināta Jaunā Derība, atsakoties no cilvēku radītām konfesionālām doktrīnām.

 

Līdz 1895.gadam Špērlings nodibināja vēl trīs draudzes. 1902.gadā Špērlinga dēls Ričards Grīns Špērlings Ziemeļkarolīnā izveidoja Svētuma kustības draudzi. 1903.gadā šai draudzei pievienojās Embrozs Tomlinsons, kas izveidoja Dieva draudzes garīgo, organizatorisko un hierarhisko struktūru. Pirms pievienošanās draudzei, Tomlinsons lūgšanā saņēma atklāsmi, ka šī mazā draudzīte nākotnē kļūs par Jaunās Derības draudzes atspulgu mūsdienu pasaulē.

 

Tomlinsona redzējums un neizsīkstošā enerģija vainagojās ar vēl vairāku draudžu izveidošanu Džordžijas, Ziemeļkarolīnas un Tenesijas pavalstīs. Pirmā draudžu Ģenerālā Asambleja tika sasaukta 1906.gadā. Nosaukumu Dieva Draudze apvienība pieņēma 1907.gadā, bet 1909.gadā Embrozs Tomlinsons tika ievēlēts par Dieva Draudzes pirmo ģenerālpārraugu.

 

Sākumā Dieva Draudze bija Svētuma kustības draudze. E.Tomlinsons līdz iecelšanai ģenerālpārrauga amatā Svētā Gara kristību nebija piedzīvojis. Tas notika, kad uz atmodas dievkalpojumiem Klīvlandē tika uzaicināts kāds sludinātājs no Azusa ielas atmodas Losandželosā. Pamazām Dieva Draudzes mācībā nostiprinājās vasarsvētku draudžu teoloģija un garīgie principi.

 

Pirmā Dieva Draudzes starptautiskā misija sākās 1909.gadā Bahamu salās. Drīz vien Dieva Draudzes misionāri sāka doties uz dažādām pasaules zemēm. 1926.gadā tika nodibināta Dieva Draudzes Pasaules misijas organizācija. Šodien Dieva Draudze darbojas visos kontinentos, izņemot Antarktīdu.

 

Dieva Draudzes misionāri strādā gan Amerikas indiāņu un spāniski runājošo cilvēku, gan ebreju un afroamerikāņu vidū. Draudzes kapelānu dienests kalpo armijā, policijā, cietumos, slimnīcās un citur. Nozīmīga vieta draudzes kalpošanā atvēlēta mūzikai – Dieva Draudzes Muzikālās kalpošanas departaments pazīstams arī kā „Spirit Sound Music Group”. Ar izdevējdarbību nodarbojas apgāds „Pathway Press”.

 

Draudzes paspārnē darbojas divas universitātes – Lī universitāte Klīvlandē un Patenas universitāte Oklendā. Dieva Draudzei ir arī Bībeles koledžas un skolas daudzās pasaules valstīs, tostarp Pentakostu Teoloģijas seminārs ASV, Starptautiskā Bībeles koledža Kanādā, Eiropas Teoloģiskais seminārs Vācijā, Eirāzijas Teoloģiskais seminārs Krievijā, Āzijas Kristīgās kalpošanas seminārs Filipīnās, vēl citas.

 

Laika gaitā no Dieva Draudzes atdalījušās citas denominācijas. 1917.gadā izveidojās Dieva Draudzes atzars ar centru Čatanugā. 1922.gadā radikālu kristiešu grupa atdalījās no centrālās draudzes un nosauca sevi par „Dieva Draudzi Ar Līdzejošām Zīmēm”. 1923.gadā Embrozs Tomlinsons izveidoja Pravietisko Dieva Draudzi. Pavisam nosaukums „Dievs Draudze” dots astoņām vasarsvētku draudžu denominācijām. 1953.gadā Tenesijas Augstākā tiesa noteica, ka centrālajai Dieva Draudzei turpmāk līdzās savam nosaukumam jālieto norāde „Klīvlande, Tenesija”, lai atšķirtos no citām grupām ar līdzīgu nosaukumu.

 

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības un Dieva Draudzes savstarpējās attiecības regulē 1996.gadā noslēgtais līgums. Kā īpašs punkts tajā noteikts, ka Latvijas draudzēm kāju mazgāšana Vakarēdiena laikā, ko praktizē citas Dieva Draudzes pasaulē, nav saistoša atšķirīgo vēsturisko tradīciju dēļ. Tāpat noteikts, ka LVDA augstāko vadītāju, atbilstoši Latvijas tradīcijai, drīkst saukt par bīskapu. Dieva Draudze sniedz LVDA garīgu un praktisku atbalstu, ar tās palīdzību nodibināta un sekmīgi darbojas Latvijas Kristīgās kalpošanas skola Jelgavā. Jāpiebilst, ka Starptautiskajai Dieva Draudzei nav nekādas saistības ar tāda paša nosaukuma garīgo kustību, ko Latvijā pārstāv Ārijs Roslēvičs.

 

Dieva Draudze ir viena no ietekmīgākajām vasarsvētku draudžu apvienībām pasaulē. Vairāk nekā 120 gadus tā bijusi kustība, kas fokusējas uz Evaņģēlija pasludināšanu Svētā Gara spēkā. Draudzes globālais aicinājums ir pasaules evaņģelizācija. Reizē tas ir arī aicinājums uz māceklību, lūgšanu un nodošanos, aicinājums būt kanālam Dieva rokās, lai cilvēki piedzīvotu Vasarsvētku atmodu.

 

Web resursi:

SDD oficiālā vietne
SDD Pasaules misijas
SDD Austrumeiropā un NVS valstīs