Kopš 2000.gada rudens Jelgavā darbojas Latvijas Kristīgās kalpošanas skola (LKKS). Tā ir Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) Bībeles skola ar latviešu mācību valodu, kas izveidota sadarbībā ar Starptautisko Dieva Draudzi ASV (Church of God, Cleveland, Tennessee). LKKS piedāvā divas dažādas programmas praktiskajā teoloģijā, jo skolas mērķis nav sagatavot teologus – zinātniekus, bet ar Svētā Gara spēku piepildītus nopietnus kristīgos kalpotājus.

 

Neklātienes programma

Neklātienes programma domāta visiem, kas vēlas iegūt pamatzināšanas teoloģijā un lietot tās praktiskā kalpošanā. Tā ir pašmācības programma, izmantojot LKKS izsniegtos mācību materiālus un Bībeli. Apmēram reizi divos mēnešos studentiem jāierodas uz klātienes konsultācijām un eksāmeniem, saskaņā ar mācību grafiku. Mācību laiks – divi (2) gadi.

Neklātienes programmā iekļauti sekojoši mācību priekšmeti:

  • Vecās Derības apskats
  • Jaunās Derības apskats
  • Kristīgo doktrīnu apskats
  • Draudzes misija un kalpošana
  • Kalpotājs kā līderis, sludinātājs un padomdevējs

Atbildīgā par neklātienes programmu – mācītāja Gunta Matjuhova
e-pasts: gunta.matjuhova@inbox.lv
tālrunis: 29582127

 

Integrētā programma

Integrētā mācību programma domāta tiem, kas pabeiguši vai daļēji pabeiguši neklātienes programmu un vēlas iegūt padziļinātas zināšanas teoloģijā un to praktisku pielietojumu kalpošanā. Mācības notiek lekciju un semināru veidā klātienē, LKKS telpās, katras otrās nedēļas nogalē – piektdienu vakaros un sestdienās. Studentiem no attālākām vietām iespējams izmantot skolas kopmītnes un ēdināšanu. Mācību laiks, atkarībā no tā, vai pilnībā pabeigta neklātienes programma – no viena (1) līdz trīsarpus (3,5) gadiem.

Laiku pa laikam lekcijas LKKS lasa vieslektori no Eiropas Bībeles semināra Vācijā un ASV, taču lielākā daļa pasniedzēju ir no Latvijas. Integrētajā programmā iekļauti daudzi mācību priekšmeti – sistemātiskā un pastorālā teoloģija, homilētika, vasarsvētku draudžu teoloģija, vietējās draudzes kalpošana, līdera raksturs un komunikācijas prasmes, kristīgās izglītības pamati, evaņģelizācija un misija, muzikālā kalpošana, aprūpe, kristīgā padomdošana, kalpošana dažādām mērķgrupām, pasaules reliģiju, kristīgo denomināciju un sektu apskats un citi. Integrētā programma noslēdzas ar kursadarba rakstīšanu.

Atbildīgais par integrēto programmu –LKKS direktors, mācītājs Agris Ozolinkevičs
e-pasts: lcsm@tvnet.lv
tālrunis: 29710062

 

Mācību iespējas ārzemēs

Beidzot integrēto kursu LKKS studenti saņem sertifikātu, kas apliecina, ka viņi ir apguvuši Eiropas Teoloģijas semināra (European Theological Seminary) bakalaura programmas pirmos divus gadus. Diemžēl Vācijas izglītības sistēma nepieļauj iegūt bakalaura diplomu, divus gadus mācoties Latvijā, bet trešo – Vācijā, tāpēc tiem, kas vēlas iegūt akadēmisku grādu, jādodas studēt uz Vāciju. Starptautiskās Dieva Draudzes Eiropas Teoloģijas seminārā Froidenštatē, Švarcvaldē Vācijā iespējams iegūt bakalaura un maģistra grādu teoloģijā.

 

*****

Latvijas Kristīgās kalpošanas skola atrodas:
Jāņa Asara ielā 8, Jelgavā
e-pasts: lcsm@tvnet.lv

LKKS rekvizīti:
Latvijas Kristīgās kalpošanas skola
Reģ. nr. 99500003495
SEB Banka
Konta nr. LV78UNLA0050008215929

 

Uzzināt vairāk par skolu, tās tapšanu un attīstību variet ŠEIT.