Aizputes vasarsvētku draudze
Kalvenes iela 10, Aizpute

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.oo – dievkalpojums
Trešdienās, 19.00 – lūgšanu dievkalpojums

Mācītājs: Guntis Eņģelis (25912715; guntis.engelis@inbox.lv)


Bauskas vasarsvētku draudze
Rūpniecības iela 16, Bauska
e-pasts: bauskasdraudze@gmail.com

Dievkalpojumi:
Sestdienās, 12.00 – dievkalpojums
Piektdienās, 18.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Normunds Āboliņš (28376595; normunds.ab@inbox.lv)


Cēsu vasarsvētku draudze “Vidzemes misija”
Kr.Valdemāra iela 13 (Neredzīgo sporta kluba telpas), Cēsis
Web: https://www.youtube.com/channel/UCIXqIn6vk-6VC-EWpD7wfYg

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 14.oo – dievkalpojums
Ceturtdienās, 18.00 – dievkalpojums

Mācītāja: Nate Ādmine (20389447; nataadmine@inbox.lv)


Dobeles vasarsvētku draudze
Brīvības iela 3a (draudzes “Labā Vēsts” telpas), Dobele
e-pasts: dvdraudze@gmail.com
Web: www.dobelesdraudze.lv

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 15.00 – dievkalpojums
Ceturtdienās, 19.00 – lūgšanu dievkalpojums

Mācītāja: Gunta Matjuhova (29582127)


Jelgavas vasarsvētku draudze
Jāņa Asara iela 8, Jelgava
Tālrunis kontaktiem: 63081285
Fakss: 63081401
e-pasts: lscm@tvnet.lv

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums
Otrdienās, 19.00 – lūgšanu dievkalpojums
Trešdienās, 19.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Agris Ozolinkevičs (agrisozo@gmail.com)


Kalētu lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Kalētos zvaniet: 27018304 (Vija)


Kandavas lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Kandavā zvaniet: 20268931 (Līvija Jakobsone)


Kuldīgas vasarsvētku draudze
Pilsētas laukums 4, Mārtiņzāle, Kuldīga

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums
Otrdienās, 18.30 – lūgšanu vakars (Ventspils ielā 28 – 2)
Trešdienās, 18.30 – vīru vakars (Ventspils ielā 28 – 2)

Mācītāja: Dace Blūma (27016607; dacebluma68@gmail.com)


Kokneses vasarsvētku draudze
Vērenes iela 1 (Ģimenes atbalsta dienas centra telpas), Koknese

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 13.00 – dievkalpojums

Par kalpošanas darbu Koknesē un Staburagā zvaniet: 29549837 (goda bīskaps J.Ozolinkevičs)


Ķekavas vasarsvētku draudze
Biroju centrā ,,Kodols”, 2.stāvā,
Ķekavā, Nākotnes ielā 2; Tālr. 28376595

Dievkalpojumi:
Sestdienās, 12.00 – dievkalpojums
Ceturdienās, 18.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Normunds Āboliņš (28376595; normunds.ab@inbox.lv)


Liepājas vasarsvētku draudze
Ukstiņu iela 18, Liepāja
Web: www.lvdraudze.lv

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 10.00 – dievkalpojums
Otrdienās, 18.00 – dievkalpojums
Trešdienās, 8.30 – lūgšanas
Ceturtdienās, 8.30 – lūgšanas
Piektdienās, 8.30 – lūgšanas

Mācītāja: Vija Razma (27018304; vija.razma@inbox.lv)


Liepājas vasarsvētku draudze “Bētele”
Veidenbauma iela 17, Liepāja
Tālrunis kontaktiem: 63422983

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 10.00 – dievkalpojums
Otrdienās, 10.00 – lūgšanas
Trešdienās, 15.00 – Bībeles studija
Ceturtdienās, 10.00 – lūgšanas
Piektdienās, 15.00 – Bībeles studija

Mācītāji: Ilga un Guntis Cukuri (29917917; icukura@inbox.lv)


Līvānu vasarsvētku draudze
Zemgales iela 6, Līvāni

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 10.00 – dievkalpojums
Trešdienās, 19.00 – dievkalpojums
Piektdienās, 19.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Vasilijs Procjuks (28854651)


Misija “Tēva nams”
Tadaiķi, Saules iela 16, Priekules novads, Bunkas pagasts.

Dievkalpojumi:
Katra mēneša 1. un 3. svētdienā, plkst. 16.00.

Atbildīgā persona: Sarmīte, tel. 28298517., e-pasts: gintautssarmite@inbox.lv.


Olaines vasarsvētku draudze
Zeiferta iela 11 (Olaines kultūras centra telpās), Olaine

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.00

Mācītājs: Armands Linde (29535723; armandsgita@gmail.com)


Pāvilostas lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Pāvilostā zvaniet: 20003145 (Artis Veinbergs)


Rīgas vasarsvētku draudze “Cerība”
Nometņu iela 31, Rīga
Stadiona iela 3, Tukums
e-pasts: info@ceriba.lv
Web: www.ceriba.lv

Dievkalpojumi Rīgā:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums
Piektdienās, 19.00 – lūgšanu dievkalpojums

Dievkalpojumi Tukumā:
Svētdienās, 16.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Jānis Sadovskis, Anita Ozola


Rīgas vasarsvētku draudze “Dzīvības Avots”
Ūnijas iela 99 (kristīgais centrs “Labā Vēsts”), Rīga
Daugavpils iela 10/12 (ieeja no Ludzas ielas), Rīga
Skolas iela 5/1 (“Salaspils nami”, 2.stāvs), Salaspils
Tālrunis kontaktiem: 29726559
e-pasts: dzivibasavots@inbox.lv
web: www.pentecost.lv

Dievkalpojumi Ūnijas ielā:
Svētdienās, 16.00 – dievkalpojums
Otrdienās, 19.00 – lūgšanu dievkalpojums
Ceturtdienās, 19.00 – dievkalpojums

Dievkalpojumi Daugavpils ielā:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums
Piektdienās, 18.30 – jauniešu vakars “Pietura”

Dievkalpojumi Salaspilī:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums
Trešdienās, 18.00 – lūgšanu dievkalpojums

Mācītājis: Modris Ozolinkevičs


Salacgrīvas lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Salacgrīvā zvaniet : 27101777 (Lilija Pope)


Saldus novada lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Saldus novadā zvaniet: 27068295 (Janīna)


Siguldas vasarsvētku draudze
Pils iela 10 (Siguldas novada kultūras centrs, 2.stāvs), Sigulda

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.00

Par kalpošanu Siguldā zvaniet: 26587384 (Valdis)


Stendes vasarsvētku draudze
Gaismas iela 5, Stende

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 12.00 – dievkalpojums
Pirmdienās, 19.30 – lūgšanu vakars
Ceturtdienās, 18.00 – dievkalpojums

Mācītājs: Jānis Garsils (29167623; janis_sirmi@inbox.lv)


Tadaiķi, misija “Tēva nams”

Par kalpošanas darbu Tadaiķos zvaniet: 28298517 (Sarmīte Paulauska)


Tukuma lūgšanu grupa

Par kalpošanas darbu Tukumā zvaniet: 26574223 (Timotejs Pūliņš)


Valdemārpils – Talsu vasarsvētku draudze
Lielā iela 30, Valdemārpils
A.Lerha – Puskaiša iela 7, Talsi

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 11.00 – dievkalpojums Valdemārpilī
Svētdienās, 16.00 – dievkalpojums Talsos
Otrdienās, 16.00 – Bībeles studija Talsos
Trešdienās, 13.00 – dievkalpojums Valdemārpilī

Mācītājs: Pāvils Pūliņš (26001257)


Ventspils vasarsvētku draudze
Jūras iela 7, Ventspils

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 10.00 – dievkalpojums
Pirmdienās, 18.00 – lūgšanu dievkalpojums
Trešdienās, 19.00 – dievkalpojums
Sestdienās, 17.00 – lūgšanu dievkalpojums

Mācītājs: Valdis Kalniņš (26803530)


Venstpils nedzirdīgo draudze
Lielā dzirnavu iela 24 (Latvijas Nedzirdīgo sav. Ventspils nod. telpas, 2.stāvs), Ventspils

Dievkalpojumi:
Svētdienās, 09.30 – dievkalpojums

Mācītājs: Dāvids Ozolinkevics (20016196)


Zentenes vasarsvētku draudze
“Gobas” (Zentenes pagastnams), Zentene

Dievkalpojumi:
Mēneša 2. un 4. svētdienā, 11.00 – dievkalpojums

Diakone: Rita Mieze (26204592)